Csempeszalon
Újdonságok az otthonteremtési támogatásokban – Zöld hitel és 0%-os CSOK hitel!

Aktualitások Újdonságok az otthonteremtési támogatásokban – Zöld hitel és 0%-os CSOK hitel!

Az elmúlt időben több új, pozitív változás is bejelentett a kormány az otthontámogatási programmal kapcsolatban, melyek a CSOK, az otthonfelújítási támogatás, a tartozáscsökkentő támogatás, valamint a babaváró hitel igénybevételét egyaránt érintik.

Összefoglaltuk a legfontosabb változásokat!

#Egyszerűsítés

A jelenlegi szabályok módosításának egyik oka az igényléssel járó adminisztratív terhek csökkentése, vagyis az, hogy minél egyszerűbb legyen az otthonteremtési támogatások igénybevétele. Az igénylési feltételek egyszerűsítésnek köszönhetően bővülhet a támogatásban részesülők köre is. A bejelentés alapján a következő könnyítő intézkedések várhatók:

• TB jogviszony

 Özvegy igénylők esetében figyelembe vehető lesz az elhunyt házastárs társadalombiztosítási jogviszonya

 A külföldi felsőoktatási tanulmányok is beleszámítanak majd a TB jogviszonyba

• Őstermelői tevékenység a CSOK-os ingatlanban

 Nem kizáró ok CSOK esetében, ha az igénylő mezőgazdasági őstermelői tevékenységet folytat azon a telken, amelyre CSOK-os ingatlant épít

• Otthonfelújítási támogatás keretében finanszírozható munkálatok

 Az érdekvédelmi szervezetek javaslata alapján a jövőben nem csak a mozgáskorlátozottak, hanem a látás- és hallássérültek életét megkönnyítő munkálatok is finanszírozhatók lesznek az otthonfelújítási támogatás keretében

 Bővül a támogatásra jogosító munkálatok köre, például kültéri lépcső kialakításával, felújításával és külső, elektromos munkálatokkal is

• Köztartozás mentesség

 Az 5.000 Ft alatti köztartozás nem lesz kizáró tényező – ez főként az autóvásárlási támogatásnál merült fel

 Amennyiben az igénylő kiegyenlíti köztartozását, nem kell újra benyújtani a támogatások iránti igénylést.

• Jelzáloghitel csökkentés

 A tartozáscsökkentő támogatás lakáslízing esetében is elérhető lesz.

#0%-os CSOK hitel

Az októberben induló MNB Zöld Otthon program összekapcsolódik a CSOK-kal. Ezáltal kamatmentes lakáshitelhez juthatnak azok a családok, akik energiahatékony, legalább BB energetikai minősítésű új lakást építenek vagy vásárolnak. A 0%-os CSOK hitelt azok tudják majd igénybe venni, akik az MNB legfeljebb 2,5% kamatú zöld lakáshitelt is igénylik. A CSOK hitel kamata jelenleg fix 3%. Erre azok lehetnek jogosultak, akik legalább a 2 gyermekes CSOK-ot is igénybe veszik. A jelenlegi CSOK hitel maximális összege 2 gyermek után igényelt CSOK esetén 10 millió forint, legalább 3 gyermek után igényelt CSOK esetén 15 millió forint.

#Zöld hitel:

Az NHP Zöld Otthon Program (NHP ZOP) keretében október 4-től elérhetők lesznek a korábban már bejelentett zöld hitelek. Nagy az érdeklődés a program iránt, hiszen ennek keretében az előírt energiahatékonyságú új lakást vásárlók vagy építők a teljes futamidő alatt fix, 2,5%-os kamat mellett juthatnak lakáshitelhez. A program legnépszerűbb eleme várhatóan a 0%-os CSOK hitel lesz. Erre azok lehetnek jogosultak, akik a legalább 2 gyermekes CSOK-ot is igénybe veszik a finanszírozáshoz.

A Zöld hitel jellemzői:

 Az adható maximális hitelösszeg 70 millió forint. Zöld CSOK hitellel történő igénybevétel esetén a kétfajta hitel együttes összege nem haladhatja meg a 70 millió forintot. A Zöld CSOK hitel maximális összege 2 gyermek esetén 10 millió forint, 3 vagy több gyermek esetén 15 millió forint.

 A Zöld hitel kamata a teljes futamidő alatt legfeljebb 2,5% rögzített éves hitelkamat lehet.

 A hitel maximális futamideje 25 év

Az ügyleti kamaton kívül felszámolható egyéb költségek:

 A folyósítási díj legfeljebb a folyósított hitelösszeg 0,75%-a lehet, de lakáshitelenként összesen maximum 100.000 forint.

 Az elő- és végtörlesztési díj legfeljebb az elő-, illetve végtörlesztett összeg 1%-a, maximum 30.000 forint. LTP-ből történő betörlesztés díjmentes.

 A hitelügylet során felszámíthatók harmadik fél részére fizetendő díjak, költségek: közjegyzői díj, értékbecslési díj/helyszíni szemle díja, tulajdoni lap lekérésének díja, térképmásolat díja, jelzálogjog bejegyzési, törlési díj és a hitel folyósításával összefüggő banki átutaslás díja.

A Zöld hitel célja:

A hitelcél kizárólag energiahatékony, Magyarország területén fekvő, új lakás vásárlásának, illetve építésének finanszírozása, valamint zöld hitel kiváltása lehet.

Új lakás építésére nyújtott hitelnek minősül:

 építési telek vásárlására és azon új lakás megépítésre nyújtott ugyanazon hitel azzal, hogy az építési telek lakáshitelből finanszírozott vételár(része) nem haladhatja meg a lakáshitel szerződésben rögzített hitelösszeg 50 százalékát,

 új lakás meglévő építési telken történő építésére nyújtott hitel,

 használatba vételi engedéllyel még nem rendelkező (félkész) lakóingatlan tulajdonjogának megszerzésére, valamint megépítésre (befejezésére) nyújtott ugyanazon hitel.

Vásárlás abban az esetben finanszírozható az NHP ZOP keretében, amennyiben az új lakást gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára építi vagy építteti, és amelyet első ízben, természetes személy részére értékesítenek.

Az új lakás vásárlására, vagy építésére nyújtott lakáshitelből finanszírozható az új lakáshoz kapcsolódó gépkocsitároló vagy tároló új lakással egyidejűleg történő

 vásárlása az új lakással azonos helyrajzi számon, vagy többlakásos lakóépület esetén azonos lakóépületben (annak udvarán, telkén), illetve

 vásárlása és építése is az új lakással azonos építési telken.

Energiahatékonyságra vonatkozó feltételek:

 Az új lakás energetikai besorolásának el kell érnie legalább a „BB” minősitést, vagyis közel nullás energiaigényűnek kell lennie. Ez azt jelenti, hogy legalább 25%-ban megújuló forrásból kell biztosítani a ház energiafelhasználását.

 Az ingatlan összesített energiaigénye legfeljebb 90 kWh/m2/év Fontos kiemelni azonban, hogy a BB energetikai minősítésű ingatlanok primer energiaigénye 81–100 kWh/m2/év közötti. Ebből kifolyóslag tehát nem minden BB energetikai minősítésű ingatan felel meg enne a feltételnek.

Igénylőkre vonatkozó feltételek:

 A lakáshitel adósa, adóstársa magyar állampolgár, a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak tekintendő személy és a harmadik országbeli állampolgársággal rendelkező, bevándorolt és a letelepedett jogállású, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy lehet, amennyiben a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogukat Magyarország területén gyakorolja, illetve hontalan.

 Egy hitelügyletbe legfeljebb 4 adós vonható be.

 Egy személy egy zöld hitel adósa lehet. Kivétel ez alól:

 válás vagy vagyonközösség megszüntetése esetén egyik fél kilép a hitelből

 öröklés miatt kerül be valaki a kölcsönügyletbe

 ugyanazon célra igényelt zöld piaci és zöld CSOK hitel adósa lehet ugyanaz a személy

Tulajdoni hányadra vonatkozó feltételek:

 Az adós tulajdonába kell kerülnie a lakásnak.

 Több Adós esetén az adóstársak között a tulajdoni részarány szabadon meghatározható, ideértve azt az esetet is, hogy valamely adóstárs nem szerez tulajdont. Fontos kiemelni azonban, hogy a Zöld CSOK hitel esetében házastársak, élettársak igénylésekor mindkét támogatott személynek – bármilyen arányban – tulajdonrészt kell szereznie a támogatott ingatlanban.

 A lakásnak az adósokon kívül egyéb tulajdonosa nem lehet, kivéve az öröklés esetét, valamint az adós gyermekének tulajdonszerzését (A Tulajdonos adós vér szerinti vagy örökbefogadott eltartott gyermeke, aki a 25. életévét még nem töltötte be vagy a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személy.)

 A tulajdonosoknak az utolsó folyósítást követő 10 évig életvitelszerűen a célingatlanban kell lakni. Az állandó lakóhely létesítését az utolsó folyósítást követő 90 napon belül igazolni szükséges a hitelintézet részére.

Az ingatlan a hitel futamideje alatt:

 nem idegeníthető el,

 a lakáshitelt nyújtó hitelintézeten kívül más személyek javára szóló joggal nem terhelhető, ide nem érve a zöld CSOK hitel kapcsán az állam javára alapított jelzálogjogot, valamint annak biztosításra bejegyzett elidegenítési és terhelelési tilalmat,

 az alábbi bérbeadáson kívüli egyéb módon nem hasznosítható: a Tulajdonos Adós legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság, illetve az általa folytatott egyéni vállalkozói tevékenység székhelyeként a cégnyilvántartásba, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásába jelenti be,

 haszonélvezeti jog nem alapítható. E feltétel megszegésének minősül az ingatlan futamidő alatti átminősítése üzleti célú ingatlanná.

 megengedett azonban haszonélvezeti jog alapítása a Tulajdonos adós egyenesági hozzátartozója javára.

 az ingatlan a hitel utolsó folyósítását követő 10 éven belül nem adható bérbe.

A lakáshitel rendelkezésre tartása

 A rendelkezésre tartási idő 3-4 év.

 Ez azt jelenti, hogy a lakáshitelt a bank a hitelszerződés aláírását követő rendelkezésre tartási időn belül folyósíthatja. Ennek azért van jelentősége, mert építkezés, illetve új építésű lakás vásárlása esetén az utolsó vételárrészlet kifizetése elhúzódhat.

 Az Adós tehát a lakáshitel teljes összegét a szerződés megkötésének napjától számított legfeljebb 4 éven – egyösszegű lehívás esetén legfeljebb 3 éven – belül hívhatja le. Az első részösszeg lehívására 3 év áll rendelkezésre.

 Rendelkezésre tartási jutalékot a hitelintézet nem számíthat fel!

A hitelbírálat időtartama

 A hitelbírálati határidő nem haladhatja meg a hitelkérelem hiánytalan befogadását követően az értékbecslés rendelkezésre állásától számított 15 munkanapot, építkezés esetén 25 munkanapot. Amennyiben a finanszírozáshoz zöld CSOK hitel is kapcsolódik, úgy vásárlás esetén hitelbírálati határidő további 5 munkanappal, építés esetén 15 munkanappal meghosszabbodik.

Folyósítási határidő

 A folyósítási határidő a folyósítási feltételek Adós általi maradéktalan teljesítését követően számított 2 munkanap, illetve az Adós írásbeli kérelme alapján ezt követő időpont.

Forrás: www.mnb.hu , www.hitelnet.hu, www.portfolio.hu

Az MNB oldalán a terméktájékoztató elérhetősége:

 https://www.mnb.hu/letoltes/nhp-zop-termektajekoztato-20210916.pdf,