Csempeszalon
Változások az otthonteremtési támogatásokban

Aktualitások Változások az otthonteremtési támogatásokban

Módosulnak egyes lakástámogatások egy új kormányrendelet szerint: a csok és az otthonfelújítási támogatás is érintett. Cikkünkben összeszedtük, mire érdemes figyelni 2022. január elsejétől az érintett családoknak.

Különbözeti CSOK igénylése

2022. január elsejétől lehetőség van a CSOK-ot akár kétszer is igényelni már megkezdett építkezés, bővítés vagy korszerűsítés esetén. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az igénylők fenti lakáscélra már kaptak CSOK-ot, de a még folyamatban lévő munkálatok ideje alatt úgy döntenek, hogy további vállalt, vagy esetleg időközben a családba érkező gyermek után is szeretnék kihasználni a támogatást.

Az igényelhető összeg a további gyermekekkel együttesen igénybe vehető támogatási összeg és a már megkötött CSOK igénybevételéről szóló támogatási szerződés szerinti összeg különbözete.

Az igénybevétel feltétele, hogy a korábbi munkálatok még tartanak, valamint a korábbi építési költségvetést legalább a különbözeti támogatási összegnek megfelelő költséggel meg kell emelni és fontos, hogy azt a hitelintézet el is fogadja.

Nézzük ezt kicsit részletesebben:

Építés, bővítés, vagy korszerűsítés megvalósítására CSOK szerződéssel rendelkező ügyfél, ha a támogatási cél megvalósítása még folyamatban van (az ingatlan használatbavételi engedéllyel, hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkezik, vagy a munkálatok befejezése még nem került bejelentésre), akkor a korábbi igénylésnél figyelembe nem vett további gyermek (a kérelem benyújtásakor 12. várandóssági hetet betöltött, megszületett, örökbefogadott, vagy vállalt - gyermekre (a továbbiakban: további gyermek)) után is igényelhet CSOK-ot.

Az igényelhető Különbözeti CSOK összege (továbbiakban: különbözeti CSOK összeg) a korábbi és a további gyermekek száma alapján együttesen igénybe vehető támogatási összeg, csökkentve a már megkötött korábbi szerződés alapján járó CSOK összegével, illetve az esetlegesen már szerződött utólagos CSOK (400.000 Ft/gyermek) összegével.

A különbözeti CSOK igénylésének a feltétele, hogy

a korábbi költségvetés legalább az igényelt különbözeti CSOK összegével megemelésre kerüljön és ezt a módosítást az értékbecslő el is fogadja, valamint

az ingatlan hasznos alapterülete a korábbi, az utóbbi és a további gyermekek együttes száma alapján is teljesítse a rendeletben előírt mértéket.

A támogatási kérelmet a különbözeti CSOK összegre kell benyújtani. A korábban megkötött támogatási szerződés az új feltételek szerint kerül módosításra. Az ilyen CSOK már a 2022. január elsejét megelőzően megkötött szerződések módosításaként is igényelhető.

CSOK szabályok változása

A korábbi, vissza nem fizetett CSOK, főszabály szerint minden esetben levonandó az újonnan igényelt CSOK összegéből, nemcsak abban az esetben, ha azt az igénylővel közös háztartásban élő gyermek után, vagy gyermekvállalás miatt igényelték. Abban az esetben viszont, ha az ügyfelek a CSOK összegének meghatározásakor a levonással járó számítási mód helyett azon gyermek figyelmen kívül hagyását választják, aki után korábban már támogatást, vagy megelőlegező kölcsönt vettek igénybe, új szabály, hogy csak olyan gyermek hagyható figyelmen kívül, aki az igénylés időpontjában még megvan, és gyermeknek számít.

Amennyiben több lakásból álló osztatlan közös tulajdon esetén a támogatott személynek a kedvezménnyel érintett lakásra vonatkozóan kizárólagos használati joga áll fenn, a használati jognak nem feltétele, hogy az ingatlan-nyilvántartásban is nyilvántartva legyen. Az ilyen kizárólagos használati jogról a támogatott személy továbbra is nyilatkozik.

Korábbi megelőlegezett CSOK esetén újabb megelőlegezett CSOK szerződés csak akkor köthető, ha a korábbi gyermekvállalás teljesült, vagy a korábbi összeg nem teljesült gyermekvállalásra jutó hányada visszafizetésre került.

Megelőlegezett CSOK igénylése több alkalommal

Megelőlegezett CSOK-ról akkor beszélünk, amikor az igénylő házaspár vállalt gyermek vagy a kérelem benyújtásakor a 12. várandóssági hetet még be nem töltött magzat után igényli a támogatást. A házaspárnak vállalt gyermek után akkor van lehetősége megelőlegezett CSOK-ot igényelni, ha legalább egyikük 40 év alatti a támogatási kérelem benyújtásakor.

Míg korábban megelőlegezett CSOK-ot kizárólag egy alkalommal lehetett igényelni, addig a 2021. szeptember 29-től hatályos CSOK rendelet már lehetővé tette a többszöri igénylést is meghatározott feltételekkel (teljesült gyermekvállalás, önkéntes visszafizetés). 2022. január elsejétől pedig az alábbi módon nyílik lehetőség megelőlegezett CSOK újból igénylésére:

-A támogatott személyek által korábbi támogatási szerződésben vállalt gyermek már megszületett.

-A támogatott személyek által korábbi támogatási szerződésben vállalt gyermek még nem született meg, de az igénylők a korábbi támogatási összegnek legalább a nem teljesült gyermekvállalásra jutó hányadát visszafizették.

-Ez utóbbi esetben a támogatás visszafizetését követően tehát vállalt gyermekek után ismételten elérhető lesz a CSOK újabb lakáscél esetén vagy 2022. január elsejétől – építés, bővítés, korszerűsítés esetén – akár ugyanazon lakáscélra is.

Építés esetén amennyiben az épülő lakást még a használatbavételi engedély, hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően átruházzák, a telekárral csökkentett ellenérték 70 %-át nemcsak adásvételi szerződéssel, vagy számlával lehet igazolni, hanem bírósági, hatósági határozattal, árverési jegyzőkönyvvel is.

Otthonfelújítási Támogatáshoz kapcsolódó jogosultsági változások

Az otthonfelújítási támogatás – és így az otthonfelújítási kölcsön – igénylésének az is feltétele, hogy

ha van olyan 25 életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személy, aki gyermeknek minősül, és akire vonatkozóan a támogatást igénybe veszik, szintén figyelembe vehető a támogatott lakásban meglévő 50%-os tulajdoni hányad vizsgálata során.

az igénylés során a tulajdonostársak teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt határozata is elfogadható a kizárólagos használati jog igazolása érdekében az eddigi igazolási módokon kívül, ha az tartalmazza a tulajdonostársak neve mellett az aláírásukat, tulajdoni hányadukat is. Ha a határozat meghozatalát követően történt a tulajdoni hányad megszerzése, akkor a tulajdonjog-átruházásról szóló, ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre benyújtott okiratmásolat benyújtása is szükséges. Elfogadható továbbá bírósági ítélet is az igazolás érdekében.

a benyújtandó adóigazolás esetén új feltételként került előírásra, hogy a kérelem benyújtásához képest 15 napon belül kiállított „0”-ás/ köztartozásmentes adóigazolás fogadható el.